منشا اسم ساتوشی ناکاموتو

ادعای کریگ رایت در مورد منشا اسم ساتوشی ناکاموتو

منشا اسم ساتوشی ناکاموتو ادعای تازه از از کریگ رایت در مورد منشا اسم ساتوشی ناکاموتو منتشر شده است .همین چند وقت پیش بود مقاله ای در م...

ادامه مطلب