افزایش 5 درصدی قیمت بیت کوین

افزایش 5 درصدی قیمت بیت کوین با ترور سردار قاسم سلیمانی

افزایش 5 درصدی قیمت بیت کوین شهادت سردار قاسم سلیمانی علاوه براینکه تاثیر زیادی در دنیا با خود داشت ، باعث افزایش 5 درصدی قیمت بیت کوی...

ادامه مطلب